1. Aspecte generale

Vefromania.ro înțelege importanța confidentialității dumneavoastră și se angajează să păstreze transparența în privința tehnologiilor pe care le utilizează.

Prezenta politică cu privire la fișierele de tip „cookie” (denumită în continuare „Politică”) stabilește termenii și condițiile în care sunt derulate operațiunile de prelucrare și/sau transfer de date cu caracter personal prin intermediul tehnologiilor de tip „cookie” sau al altor tehnologii similare, în cadrul website-ului Vefromania – https://vefromania.ro , și oferă informații cu privire la procedurile utilizate pentru protecția acestora, vizând în același timp prevenirea oricăror încălcări ale legislației aplicabile în materie.

Prezenta Politică a fost adoptată de Vefromania.ro  în conformitate cu următoarele acte normative:

  1. Directiva UE 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directivă asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);
  2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, după cum a fost aceasta amendată prin Legea nr. 235/2015 („Legea nr. 506/2004”);
  3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR”), cât și orice alte regulamente aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul GDPR.
  1. Ce sunt cookie-urile și tehnologiile similare?

Termenul „cookie” se referă la tehnologiile bazate pe principiul stocării și accesării de informații privind terminalul Internet (PC, laptop, tabletă) al utilizatorului („Dispozitivul”).
Fișierele cookie reprezintă fișiere de text care conțin cantități mici de informații care sunt preluate în Dispozitivul utilizatorului când acesta vizitează un site web, în măsura în care utilizatorul acceptă folosirea acestor fișiere.
Principala utilitate a fișierelor cookie este aceea de a permite unui website să recunoască Dispozitivul unui utilizator față de cele ale altor utilizatori ai website-ului. Acestea conțin informații care fac legătură între un utilizator al paginii web și un webserver (website-ul), permițând website-ului să memoreze acțiunile și preferințele utilizatorului pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie ca acesta să le reintroducă de fiecare dată când revine pe acel website sau când navighează de la o pagină la alta, având totodată scopul îmbunătățirii experienței pe website. Astfel, dacă un utilizator accesează acel website din nou, webserverul va citi informația stocată anterior.
Celelalte tehnologii de urmărire utilizate de Vefromania.ro  functionează în mod similar cu cookie-urile și plasează fișiere de date de mici dimensiuni pe Dispozitivul utilizatorului sau monitorizează activitatea acestuia pe website pentru a permite colectarea informațiilor privind modul în utilizatorul navighează pe website-ul nostru. In continuare, atunci când în prezenta Politică se face referire la cookie-uri, sunt avute în vedere cookie-urile și/sau tehnologiile similare.

  1. Informații generale despre cookies

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea și administrarea fișierelor cookie utilizate de site-ul  Vefromania.ro 

In cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta la adresa contact@vefromania.ro

 Vefromania.ro poate utiliza diferite tipuri de cookie-uri, precum:

  1. cookie-uri de sesiune: sunt stocate doar pe durata vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru și sunt sterse de pe Dispozitivul dumneavoastră de îndată ce inchideți browser-ul;
  2. cookie-uri persistente: sunt salvate pe Dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă fixă de timp ulterior închiderii browser-ului și sunt utilizate în cazul în care noi (sau o terță parte) dorim să vă identificăm pentru o sesiune de navigare ulterioară.Utilizăm cookie-uri persistente pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră privind utilizarea website-ului nostru. Folosirea acestora presupune înregistrarea consimțământului dumneavoastră referitor la prezenta Politică. Cookie-urile persistente includ, de asemenea, cookie-uri ale terțelor părți, care pot fi utilizate în mod anonim pentru a proteja interesele utilizatorilor, în scopul transmiterii reclamelor personalizate către aceștia.